top of page

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

In geval van verhindering voor geboekt consult of massagebehandeling wordt u verzocht daarvan 24 uur van tevoren bericht te geven daar uw tijd anders in rekening gebracht wordt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Sawiana Healing Massage aangeboden opleidingen, Workshops of massagebehandelingen, of hoe ook genaamd, verder in deze voorwaarden alle gezamenlijk aangeduid als opleiding.

 

2. Het doorgang vinden van de aangekondigde opleidingen is afhankelijk gesteld van het aantal aanmeldingen, zulks per opleiding altijd naar inzicht en beoordeling van Sawiana Healing Massage. Wanneer de opleiding geen doorgang vindt, ontvangt de deelnemer uiterlijk een week voor de geplande aanvangsdatum van de opleiding bericht. Het reeds betaalde bedrag zal zo spoedig mogelijk worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen.

 

3. Sawiana Healing Massage kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van lesstof door de deelnemer of enig ander derde. Deelname aan de opleiding(en) is vrijwillig. De deelnemer/-neemster is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen tijdens de opleidingen en tijdens zijn/haar verblijf in de aangeboden accommodaties. De opleidingen zijn en kunnen niet worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of behandeling(en). Sawiana Healing Massage kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door cursisten ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door medecursisten.

 

4. Sawiana Healing Massage behoud zich het recht voor om in alle gevallen van overmacht, zoals ziekte, overlijden, stakingen etc. de aanvangstijd of datum van de opleidingen te wijzigen en / of voor de deskundige vervangen te zorgen.

 

5. Door inschrijving wordt de deelnemer verondersteld volledig kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden.

Dit zijn de algemene voorwaarden en hiermee dient u akkoord te gaan.

 

Behandeling is voor eigen risico.

© 2015-2023 by SawianaHealingMassage 

Natural &

Spiritual

Healthcare

bottom of page